Lista de precios

Información de contacto:

Asociación Vasca de Terapia Gestalt
Zimentarri
Tf: 943-457738
(San Sebastián, España)
Correo electronico:  zimentarric@euskalnet.net

Página principal | Calendario. | Programa de actividades. | Lista de precios