irten

  Beheko pantailan edozein funtzio irudikatu dezakezu. Horretarako, idatzi ekuazioa ondorengo ikurrak erabiliz:         
        batuketa : +            kenketa : -                    biderketa : *                zatiketa :  /  
        berreketa:  biderketaren bidez --> x3 = x*x*x
        erroketa : sqrt( )                          esponentziala: ^                             logaritmikoak:  log( )  ; ln( )
        trigonometrikoaK : sin( ) ;  tan( )  ; arccos( )  ; sinh( ) ; ...                    balio absolutua : abs( )

 
Adibidez    y = x2-6x+9   -->  y = x*x-6*x+9                   y = √x   --> y =sqrt(x)          y = ex-1    -->   y=e^(x-1)
                            1 
                   y =   -----    -->
y = 1/(x-2)           y= ln(x2-4)  --> y=ln(x*x-4)          y = | x . cos x |  -->  y = abs(x*cos(x)                                   x-2

Irudikatu eta aztertu.
  1) y =
x2-4x  (polinomikoa)
  2) y = 1/(x2-1)
(razionala)
     y = 2x/(x2-4)
     y = x2/(4-2x)
     y = 3x2/(x2+1)
  3) y = √(x+1)
(irrazionala)
  4) y = ex
(esponentziala)
  5) y = ln(x2-1)
(logaritmikoa)
  6) y = sin(x)
(trigonometr.)
     y = x.cos(x)  
(oso polita)    
  7) y = |x+3| 
(balio absolutua)
    y = |x*x-4|
     y = |sin(x)|