irten

  Beheko pantailan edozein funtzio irudikatu dezakezu. Horretarako, idatzi ekuazioa ondorengo ikurrak erabiliz:         
        batuketa : +            kenketa : -                    biderketa : *                zatiketa :  /  
        berreketa:  biderketaren bidez --> x3 = x*x*x
        erroketa : sqrt( )                  esponentziala: ^                          logaritmikoak:  log( )  ; ln( )
        trigonometrikoaK : sin( ) ; tan( )  ; arccos( )                             balio absolutua : abs( )

 
Adibidez    y = x2-6x+9   -->  y = x*x-6*x+9               y = √x   --> y = sqrt(x)           y = ex-1     -->   y=e^(x-1)
                            1 
                   y =   -----    -->
y = 1/(x-2)          y= ln(x2-4)  -->    y=ln(x*x-4)       y = | cos x |   -->    y = abs(cos(x))          
                          x-2                 

Irudiko f(x) = x2-4 funtzioan x-ren balio guztiek dute y-ren balio bat (ikusteko, mugitu puntu gorria). Hau da: Dom(f) = R

Ondorengo funtzioen definizio eremua R ere da.
Aukeratu tartea eta irudikatu.
 
1) y = 2^x  ;  [-10,10]       2) y = sin(x) 
 

Ondorengoetan, aldiz, x-ren balio batzuk ez dute y-rik. Horiek eremutik kanpo daude. Zein da Dom(f)?
 
    
  1) y= 1/x                  2) y= 1/(x-2)
  3) y= 1/(x*x-9)        4) y = ln(x+1)
  5) y = sqrt(x)          6) y = sqrt(x*x-4)
  7) y = tan(x)