m e a t z a l d e k o h a r r i z u l a t z a i l e a k
eta

a u t r i g o i a k
urtuellako euskara elkartea  Geure geurea miatze gorri,

barrena, lehergailuz, osoz antzu

guztiok batean gaur oroigarri

atzo, ta betiko, bizilagun gartsu.

Euskerak ahoan daukan irri,

hotsa bizirik, entsungai alaitsu.

Iñaki Arana

harrizulatzaileak

HarriZulatzaileak


  © godelet, 2001