Euskal Abizenak  
 

 
Aurreko aleak: Heraldika, Genealogia eta Nobiliariazko seihilabetekaria
IRUÑEA-PAMPELUNE-PAMPLONA - 1. Zka - Negua 2002
  Atalak
Azala
Heraldika
Etimologia
Genealogia
Nobiliaria
Erroldak
Artxiboak
Hemeroteka
Liburuak
CD-ROMak
Softwarea
Webguneak
Foroak
Leinuak
 
  Bidal itzazu zure iruzkinak eta iradokizunak:

e-abizenak@ euskalnet.net  
 
 

  castellano français

HEMEROTEKA

Hémérothèque - Hemeroteca - Newspaper Library - Zeitungsarchiv
«Zestoako Ordenantza»
Fernando López Permisán

Antzinako garaietatik Gipuzkoako bertako natural guziak (eta berdin Bizkaiko jaurerrikoak eta Nafarroako zein Arabako eta Ipar Euskal Herriko haran askokoak) nobleak eta aitonen semeak izaten ziren, eta izaera hura garbitasun handiz gorde zuten, beste jenderekin ez baitziren nahasten. Noblezia horri "odolezko aitonen semea" izatea deitzen zitzaion, aitengandik semeengana iragaten baitzen. Haren hasierako berririk ez daukagu, eta ez dakigu zein garaitan hasi zen, ezta mesedea zein erregek egin zuen ere. Baina ezaguna da Gaztelako erregeek noblezia hura onartu zutela eta Gipuzkoari ezin izan zietela petxarik eta tasarik ezarri.

Egoera hau alda ez zedin, eta bertakoen nobleziak bere horretan segitu ahal izan zezan, Gipuzkoak kontrol neurriak hartu zituen, aitonen seme ez zirenak sar ez zitezen bere Hirietara eta Herrietara. Prozesu haietan herri batean bizi ziren guziek, eta bereziki kanpotik zetorrenek, frogatu behar zuten nongo seme edo alaba ziren eta erakutsi behar zuten "sorleku ezagun" batekoak zirela eta "ez zirela juduen edo mairuen arrazakoak edo bestelako sekta jazarri batekoak"; eta hori aski zen aitonen seme zirela argudiatzeko, eta beraz bertan bizitzen ahal izateko eta lanbide nobleetan onartuak izateko. Horretarako bertako autoritateen aurrean agertzen ziren eta bataio edota ezkontza agirien konpultsatuak erakusten zituzten, eta hainbat lekuko eramaten zituzten, gehienetan lekuko zaharrenak. Bere aldetik Hiriak Epaile berezi bat edo Sindiko prokuradore bat izendatzen zuen, erakutsitako agiriak miatzekok, eta egiazkoak ez baziren eskalea bertatik egozten zuten.

Noblezia espediente hauek garrantzi bikoitza dute guretzat. Alde batetik, ohitura batzuk, kultura bat, eta, bereziki, hizkuntza bat: euskara gure egunetaraino gordetzen lagundu dute, haiek aspaldian desagertuko baitziren baldin eta antzinen bestelako jendeekiko nahasketa gertatu balitz, azken 150 urte hauetan gertatu den bezala. Beste aldetik, eta genealogiaren aldetik garrantzi handiagokoa, Aitonen Semeen Espedienteek interes handiko datuak dauzkate gure abizenen inguruan, gure arbasoen zuhaitz genealogikoak hasi direneko sorlekuei buruz, eta, batzuetan, armarrien ziurtagiriak.

Zestoako Ordenantza

Espediente hauek Isabel erreginak 1510ean eman zuen Zedularen bidez eskatzen ziren. Hura garatzeko Ordenantza Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu zuten Zestoan, 1527ko uztailaren 12an, eta horregatik deitzen diogu «Zestoako Ordenantza». Aurrean Carlos I. baieztapena eta onarpena agertuko da.

« D. Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos, Emperador semper Augusto, D.ª Juana su madre, y el mismo D. Carlos por la misma gracia Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, é de las Indias, Islas y tierra firme del mar Occeano, Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de Atenas é de Neopatria, Condes de Rosellon y de Cerdania, Marqueses de Oristan y de Gocianos, Archiduques de Austria, Duques de Borgoña y de Bravante, Condes de Flandes y del Tirol etc.= Por cuanto vos el Bachiller de Zauala en nombre de la Provincia de Guipuzcoa nos hicisteis relacion por vna peticion diciendo que la dha. Provincia en Junta Gral. [Zestoa, 12-VII-1597] hizo vna Ordenanza, que dispone, que en la dha. Provincia y Villas y Lugares de ella no sea admitido por vecino de ella ninguna persona, que no sea hijodalgo, segun que esto y otras cosas mas largamente en la dha. Ordenanza se contienen; y por que es util y probechoso a la dha. Prov.ª, nos suplicó la mandasemos confirmar é aprobar, ó como la nuestra merced fuese. Su thenor de la cual dicha Ordenanza, es este, que sigue.

La esperiencia a mostrado por el concurso de las jentes estrañas, que á esta Provincia an benido los tiempos pasados, entre los cuales se a publicado, que ai muchos que no son hijosdalgo, y por esto y á esta causa los que no estan en caso de la limpieza é nobleza de los hijosdalgo de la Provincia an tomado ocasion de diputar y traer en lengua nra. limpieza. Por ende por quitar aquella é conservar nra. limpieza é nobleza, que los hijos de los pobladores naturales de la dha. Provincia tenemos, ordenamos y mandamos, que de aqui adelante en la dha. Provincia de Guipuzcoa y Villas y Lugares no sea admitido ninguno, que no sea hijodalgo por vecino de ella, ni tenga domicilio, ni naturaleza en la dicha Provincia, y cada y quando algunos de fuera parte á la dha. Provincia viniere, los Alcaldes ordinarios cada vno en su jurisdiccion tengan cargo de escudriñar y hacer pesquisa á costa de los Concejos: y a los que no fueren hijosdalgo y no mostraren su Idalguia los echen de la Provincia, y que los Alcaldes tengan mucha diligencia en lo susodho. so pena de cada cien mil maravedis para los gastos de la dha. Provincia. Y si pareciere, que alguno por falta de informacion, ó de otra manera, que no siendo hijodalgo viue en la Provincia, luego que constare sea echado de ella, y pierda todos los vienes que en ella tubiere; los cuales se aplican la tercia parte para la Provincia, y la otra tercia parte para el acusador, y la otra tercia parte para el Juez que lo sentenciare y egecutare. Lo cual todo visto por los del nro. Consejo fue acordado, que debiamos mandar dar esta nuestra carta en la dha. razon; é nos tubimoslo por bien, é por ella confirmamos é ordenamos la dha. Ordenanza, que de suso ba incorporada, para que en cuanto nra. merced é voluntad fuere, se guarde é cumpla lo en ella contenido. E mandamos á los de nro. Consejo, Presidente é Oidores de las nras. Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nra. Casa é Corte, é Chancillerias, é a todos los Corregidores, Asistentes, Alcaldes é otras Justicias é Jueces cualesquier, assi de la dha. Provincia de Guipuzcoa, como de todas las otras Ciudades, Villas y Lugares de los nros. Reinos y Señorios: é a cada uno de ellos en sus lugares y jurisdiccion, que guarden y cumplan, y fagan guardar y cumplir lo en esta nra. carta contenido, é los vnos, ni los otros no fagades ni fagan ende al por manera alguna, so pena de la nra. merced, é de diez mil maravedies para la nra. Camara á cada vno, que lo contrario hiciere. Dada en la noble villa de Valladolid á treze dias del mes de Julio año del nacimiento de nro. Salvador Jesucristo de mil y quinientos y veinte y siete años. Juanes Compostelanus. Licentiatus Aguirre. Doctor Guebara Acuña. Licentiatus Martinus Doctor. El Licenciado Medina. Yo Ramiro del Campo Escribano de Camara de su Zesarea é Catolica Magestad la fize escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. Registrada. Licentiatus Ximenez. Por Chanciller Juan Gallo de Andrada.»

Itzuli gora
    Artikuluen egileak dira hauen gaineko eskubideen jabeak
Copyright© 2001-2002 Lizardi Multimedia